اعطای تسهیلات

۰۸ آذر ۱۳۹۳ | ۲۲:۲۸ کد : ۳۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۴۷
ویژه اعضای مخترم هیأت علمی

قابل توجه اساتید محترم : وام 60 میلیونی به اساتید هیأت علمی تعلق می گیرد.

واحد ها 30 درصد از اعضای هیات علمی که رسمی قطعی- رسمی آزمایشی – پیمانی می باشد را در طول سال می تواند معرفی کند.

1- وام هیات علمی سقف 000/000/600 میلیون ریال می باشد .

2- باز پرداخت وام 5 ساله می باشد (60 قسط) با سود 14% می باشد.

3- اقساط آن تقریباً چهارده میلیون ریال (000/400/1 تومان) باشد.

4- وام اعضای هیات علمی نیازی به ضامن ندارد.

5- وام اعضای هیات علمی در مقابل ترهین سند ملکی  می باشد.

6- ملک می تواند در حال خرید باشد ( در دست  داشتن مبایعه نامه).

7- ملکی که قبلاً خریداری شده  و به نام متقاضی گیرنده وام ( یعنی شخص هیأت علمی) شده است هم می تواند در رهن بانک قرار گیرد .

8- ملک نباید در رهن بانک دیگری باشد( سند ملک آزاد باشد)

9- کسانی که قبلاً از وام سیصد و پنجاه میلیون ریالی خرید مسکن استفاده کرده  و ملک را در رهن بانک ملی قرار داده می تواند از ما به التفاوت یعنی دویست و پنجاه میلیون ریال استفاده کنند و مابقی ملک در رهن بانک می رود .

10- اعضای هیات علمی که از وام خرید مسکن در سالهای گذشته استفاده ( یعنی بین سالهای 1373 تا1383) و آن را تسویه کرده اندمی توانند از سقف 000/000/600 ریال  استفاده کنند.

11- وام در شعبه مرکزی بانک ملی ( خیابان فردوسی  رو به روی سفارت آلمان ) پرداخت  می شود .

12- برای ارزیابی ملک شعبه مرکزی بانک ملی با سرپرستی استان هماهنگی می کند.

13- دفتر خانه در تهران  و با هماهنگی شعبه مرکزی  بانکی  ملی انجام می شود.

ا14- صل تعهد نامه 10 سال خدمت از متقاضی گرفته شود و در پرونده هیاًت علمی قرار گیرد .

15- تکمیل فرم افتتاح حساب الزامی می باشد حتی کسانی که در بانک ملی حساب (سیبا –جاری- قرض الحسنه )دارند.