معرفی اداره

شرح وظایف کارگزینی هیأت علمی

 

بخش هیات علمی

 1. تهیه لیست کارکرد ماهیانه اعضای هیأت علمی جهت پرداخت حقوق و ارائه آن به حوزه اداری ومالی
 2. تهیه لیست کارکرد اعضای حق التدریسی جهت پرداخت حق الزحمه و ارائه آن به حوزه اداری ومالی
 3. تهیه آمارهای مربوط به اعضای هیأت علمی به مراجع درخواست کننده اعم از سازمان مرکزی، ریاست واحد و معاونتها
 4. انجام امور مربوط به بیمه و رفاه اعضای هیأت علمی اعم از: وام ها، بیمه تکمیلی و عمر، صدور کارت، صدور گواهی های مختلف از جمله اشتغال به کار و ضمانت و...
 5. انجام هماهنگی های لازم به منظور شرکت اعضای هیأت علمی در کلاس های آموزشی ضمن خدمت از جمله دوره های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
 6. ارسال مدارک تصویب رشته های جدید از طریق سایت وزارت علوم و پیگری آنها برای توسعه رشته های واحد
 7. تهیه کلیه گزارشات لازم در خصوص وضعیت اعضای محترم هیأت علمی
 8. تنظیم و صدور احکام انتصاب مسوولین اجرائی دانشگاه و صدور احکام کارگزینی اساتید

بخش حق التدریس

 1. صدور هرگونه گواهی اشتغال به تدریس و سابقه برای اساتید مدعو که کمتر از یکسال با واحد همکاری دارند ممنوع می باشد
 2. حداکثر ساعات مجاز تدریس در رشته های فنی ومهندسی ۱۸ ساعت در هفته و برای بقیه رشته ها ۱۶ ساعت در هفته می باشد
 3. صدور گواهی اشتغال به تدریس جهت ارائه به بانک و صدور گواهی ضمانت وام برای اعضای حق التدریس امکان پذیر نمی باشد.